MG Zdrowie

Diagnostyka

 

Diagnostyka LABORATORYJNA

Cennik diagnostyki laboratoryjnej

 

Diagnostyka laboratoryjna wykonywana jest bez skierowani, na najnowocześniejszym sprzęcie diagnostycznym. Znajdź badanie, które Cię interesuje już teraz!

Oprócz wykonywanej diagnostyki w celu sprawdzenia rozwoju chorób, u nas możesz sprawdzić swój stan zdrowia po przebyciu COVID-19.

 

CENNIK BADAŃ Oddział Warszawa 05.2021r
nazwa podstawowa badania cena materiał do badania wynik (dni robocze)
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE
Mocz - badanie ogólne
Mocz - badanie ogólne 16.00 mocz 1
OB. 11.00 krew EDTA 1
Morfologia krwi (pełna) 18.00 krew EDTA 1
Rozmaz krwi (manualnie) 18.00 krew EDTA 1
PT (INR) 15.00 osocze cytrynian 1
APTT 18.00 osocze cytrynian 1
Fibrynogen 23.00 osocze cytrynian 1
D-dimer, ilościowo 57.00 osocze cytrynian 1
Glukoza 13.00 osocze fluorek 1
Elektrolity (Na, K) 22.00 surowica 1
Elektrolity (Na, K, Cl) 22.00 surowica 1
Sód 14.00 surowica 1
Potas 14.00 surowica 1
Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG) 49.00 surowica 1
Cholesterol całkowity 14.00 surowica 1
Cholesterol HDL 14.00 surowica 1
Cholesterol LDL - metoda bezpośrednia 14.00 surowica 3
Trójglicerydy 17.00 surowica 1
Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, Bil, GGTP) 49.00 surowica 1
ALT 14.00 surowica 1
AST 14.00 surowica 1
Fosfataza zasadowa 16.00 surowica 1
Bilirubina całkowita 14.00 surowica 1
Bilirubina związana 14.00 surowica 1
Bilirubina wolna 28.00 surowica 1
GGTP 11.00 surowica 1
Cholinoesteraza 34.00 surowica 3
Dehydrogenaza mleczanowa 19.00 surowica 1
Lipaza 34.00 surowica 1
Amylaza 19.00 surowica 1
Amylaza trzustkowa 19.00 surowica 3
Mocznik 14.00 surowica 1
Kreatynina 14.00 surowica 1
Klirens kreatyniny 25.00 surowica i mocz DZM 1
Cystatyna C 63.00 surowica 10
Kwas moczowy 16.00 surowica 1
Białko całkowite 15.00 surowica 1
Albumina 17.00 surowica 1
Proteinogram 38.00 surowica 2
Żelazo 16.00 surowica 1
Ferrytyna 48.00 surowica 1
Wapń całkowity 15.00 surowica 1
Chlorki 14.00 surowica 1
Fosfor nieorganiczny 14.00 surowica 1
Magnez 18.00 surowica 1
BADANIA KAŁU
Kał - badanie ogólne 23.00 kał 2
Kał na pasożyty (1 ozn.) 21.00 kał 2
Owsiki - wymaz parazytologiczny 17.00 przylepiec celofanowy 2
Kał - G. lamblia met. ELISA 45.00 kał 3
Kał - krew utajona (bez diety) 23.00 kał 2
Kał - nosicielstwo Salmonella (3 ozn.) 160.00 wymaz pobrany na podłoże transportowe 10
Kał - rota i adenowirusy 37.00 kał 1
Kał pasożyty – Parasep SF 34.00 kał/probówka systemu Parasep SF 5
Kał - norowirusy 86.00 kał 3
MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH
CRP, ilościowo 24.00 surowica 1
Prokalcytonina, ilościowo 110.00 surowica 1-2
ASO, ilościowo 23.00 surowica 1
RF, ilościowo 23.00 surowica 1
Czynnik reumatoidalny RF IgG 116.00 surowica 18
Czynnik reumatoidalny RF IgM 116.00 surowica 18
Czynnik reumatoidalny RF IgA 116.00 surowica 18
Odczyn Waalera-Rosego 23.00 surowica 1
anty-CCP 75.00 surowica 2
Alfa-1-antytrypsyna w kale 76.00 kał 10
Elastaza trzustkowa w kale 223.00 kał 20
Kalprotektyna w kale 172.00 kał 8-14
M2-PK w kale met. ELISA 223.00 kał 25
Laktoferyna w kale met. ELISA 178.00 kał 40
Zonulina 374.00 kał 25
DIAGNOSTYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ I CHORÓB SERCA
CK 17.00 surowica 1
CK-MB, aktywność 34.00 surowica 1
Troponina T 50.00 surowica 2
Mioglobina 50.00 surowica 3
NT pro-BNP 103.00 surowica 2
Homocysteina - * 69.00 surowica 1
HEMATOLOGIA
Retikulocyty 17.00 krew EDTA 1
Płytki krwi (na cytrynian) 17.00 krew cytrynianowa 1
Eozynofilia, wymaz z nosa 19.00 szkiełko (suchy wymaz) 2
Mielogram 136.00 rozmaz szpiku 6
SEROLOGIA
Grupa krwi badanie składa się z oznaczenia grupy krwi w układzie ABO, oznaczenia antygenu D z układu Rh oraz oznaczenia p/c odpornościowych.
UWAGA: w przypadku wykrycia przeciwciał odpornościowych, zgodnie z zaleceniem Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, konieczna jest dalsza ich identyfikacja w Pracowni Badań Konsultacyjnych RCKiK. Identyfikacja p/c odpornościowych w RCKiK jest kontynuacją zleconego badania i wiąże się z dodatkowym kosztem (kod badania 986).
Odmowa ponownego pobrania materiału u pacjenta w celu wykonania identyfikacji p/c odpornościowych w RCKiK, uniemożliwia wydanie kompletnego wyniku Grupy Krwi. Wobec takiej sytuacji, kontrahent zlecający badanie grupy krwi zobowiązany jest pokryć koszt już wykonanego oznaczenia Grupy Krwi, pomimo nie otrzymania wyniku. Laboratorium nie może wydać wyniku niekompletnego. 40.00 krew EDTA/Probówka z wersenianem potasu na serologię 3
Grupa Krwi z Kartą Identyfikacyjną (2 oznaczenia) 86.00 krew EDTA 7
Grupa Krwi z Kartą Identyfikacyjną (1 oznaczenie) - niezbędne okazanie wcześniejszego wyniku 52.00 krew EDTA 7
Karta Identyfikacyjna Grupy Krwi bez oznaczeń 17.00 7
P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa) 40.00 krew EDTA 2
P/c. odpornościowe identyfikacja 286.00 Krew pełna - 3 probówki (3 x 8,0ml) + EDTA - 1 probówka (1x4,0 ml) 10
Bezpośredni test antyglobulinowy 29.00 krew EDTA 2
Badanie przedtransfuzyjne 34.00 krew EDTA 1
Próba zgodności serologicznej 1 jednostka 46.00 krew EDTA 1
DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY
TSH 31.00 surowica 1
FT4 31.00 surowica 1
FT3 31.00 surowica 1
T4 32.00 surowica 1
T3 32.00 surowica 1
anty-TPO 43.00 surowica 1
anty-TG 43.00 surowica 1
P/c. p. receptorom TSH 86.00 surowica 1
Tyreoglobulina 46.00 surowica 1
alfa podjednostka hormonów glikoproteinowych 149.00 surowica 21
Odwrotna trójjodotyronina (rT3) 160.00 surowica 10
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE
FSH 41.00 surowica 1
LH 41.00 surowica 1
Estradiol 41.00 surowica 1
Progesteron 41.00 surowica 1
Prolaktyna 40.00 surowica 1
Beta-HCG (total) 44.00 surowica 1
HCG wolna podjednostka beta 58.00 surowica 4
HCG wolna podjednostka beta - (Roche) dla FMF 77.00 surowica/spec. skierowanie do 2
PAPP-A - (Roche) dla FMF 77.00 surowica/spec. skierowanie do 2
Harmony Test (trisomia 21, 18, 13, płeć płodu, analiza XY) 2860.00 specjalny zestaw/krew pełna(pobr pon-czw) 17
Harmony Test (Trisomia 21,18,13) 2530.00 specjalny zestaw/krew pełna(pobr pon-czw) 17
Sanco RHD Test (oznaczenie RhD płodu) 385.00 specjalny zestaw/krew pełna ok 4 tyg.
Test prenatalny SANCO (trisomia 21, 18, 13, płeć płodu, analiza XY) 2310.00 specjalny zestaw/krew pełna do 10
Test prenatalny SANCO PLUS (trisomia 21, 18, 13, płeć płodu, analiza XY,mikrodelecje) 2860.00 specjalny zestaw/krew pełna do 15
SANCO Test prenatalny oraz czynnik RhD płodu 2651.00 specjalny zestaw/krew pełna 7/ok. 4 tyg.
SANCO PLUS Test prenatalny oraz czynnik RhD płodu 3201.00 specjalny zestaw/krew pełna 13/ok. 4 tyg.
Estriol wolny 35.00 surowica 3
PAPP-A 76.00 surowica 3
Prisca - raport 165.00 - 5
DHEA SO4 44.00 surowica 1
DHEA* 55.00 surowica 5
Dihydrotestosteron (DHT) 113.00 surowica do 16
Androstendion 52.00 surowica 1
Testosteron 35.00 surowica 1
Testosteron wolny 69.00 surowica mrożona 5
SHBG 64.00 surowica 1
17-hydroksyprogesteron* 45.00 surowica 5
Kariotyp, badanie cytogenetyczne 437.00 krew pełna heparyna 30
Cytologia ginekologiczna 35.00 wymaz cytologiczny 7
Cytologia cienkowarstwowa LBC 72.00 specjalne podłoże 12
AMH 171.00 surowica 3
Seminogram - wspomagany komputerową analizą danych 198.00 nasienie pobierane w PP Dwudziestolatków 4
Inhibina B 171.00 surowica 15
Inhibina A 171.00 surowica 25
Biocenoza pochwy 29.00 wymaz na szkiełko 3
Makroprolaktyna 139.00 surowica 7
sFlt – 1 rozpuszczalna fms-podobna kinaza tyrozynowa 1 174.00 surowica 9
PlGF łożyskowy ludzki czynnik wzrostu 174.00 surowica 9
Indeks sFlt-1/PlGF 243.00 surowica 9
DIAGNOSTYKA ANEMII
Transferyna 48.00 surowica 1
Witamina B12 - * 48.00 surowica 1
Kwas metylomalonowy MMA 312.00 surowica mrożona 17
Kwas foliowy 52.00 surowica 1
Erytropoetyna 52.00 surowica 3-4
TIBC 23.00 surowica 1
UIBC 21.00 surowica 1
Rozpuszczalny receptor transferyny 92.00 surowica 4
DIAGNOSTYKA CUKRZYCY
Hemoglobina glikowana met. HPLC 41.00 krew EDTA 3
Fruktozamina 58.00 surowica 14
Insulina 46.00 surowica 1
Wskaźnik insulinooporności HOMA-IR 51.00 surowica 1
C-peptyd 52.00 surowica 1
P/c. p. dekarboksylazie kw. glutaminowego (anty-GAD) IF 92.00 surowica 7
P/c. p. fosfatazie tyrozynowej (IA2) 92.00 surowica do 26
P/c. p. dekarboksylazie kw. glutaminowego (anty-GAD) IgG ilościowo 98.00 surowica/EDTA 9
P/c. p. transporterowi cynku ( ZnT8Ab) 286.00 surowica 20
Wodorowęglany (HCO3) w surowicy, ilościowo 55.00 Surowica 3
DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCH
Parathormon (intact) - * 44.00 surowica 1
Kalcytonina 69.00 surowica 3
Osteokalcyna 87.00 surowica 3
Fosfataza kwaśna 14.00 surowica 3
Fosfataza zasadowa izoenzym kostny 56.00 surowica 4
C-telopeptyd kolagenu typu I 208.00 surowica 7
PICP (C-końcowy propeptyd kolagenu typu I) 128.00 surowica 7
Pyrylinks D w moczu 87.00 mocz 4
Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2* 208.00 surowica 5
Witamina D3 metabolit 25(OH) 72.00 surowica 1
Profil reumatyczny1 IgG met. IIF 110.00 surowica/osocze 15
Beta-Crosslaps (beta-CTX) 110.00 EDTA 3
P1NP całkowity 66.00 EDTA 3
INNE HORMONY I METABOLITY
ACTH - * 46.00 Osocze EDTA 1
Kortyzol 46.00 surowica 1
Kortyzol w DZM = wolny kortyzol w moczu 41.00 DZM 5
17-hydroksykortykosteroidy w DZM 116.00 DZM + HCl 10
17-ketosteroidy w DZM 116.00 DZM + HCl 10
Aldosteron 55.00 surowica 1
Aldosteron w DZM 58.00 DZM 5
Aktywność reninowa osocza (ARO) 99.00 krew EDTA 8-11
Enzym konwertujący angiotensynę (ACE) 139.00 surowica 17
Dopamina w DZM 64.00 DZM + HCl 16
Katecholaminy (A,NA,D) w DZM met. HPLC 220.00 DZM + HCl 9
Metoksykatecholaminy w DZM 175.00 DZM + HCl 10
Kwas homowanilinowy (HVA) w DZM 220.00 DZM + HCl 19
Kwas 5-hydroksyindolooctowy w DZM 78.00 DZM + HCl 14 - 21
Kwas wanilinomigdałowy w DZM 110.00 DZM +HCl 15
Katecholaminy (A,NA,D) w DZM met. ELISA 110.00 DZM+HCL 16
Hormon wzrostu - 41.00 surowica 3-4
IGF-BP3 81.00 surowica mrożona 20
IGF-1 81.00 surowica 4
Gastryna 81.00 surowica 3
Leptyna 105.00 surowica 12
Serotonina 69.00 surowica mrożona 16
Serotonina w DZM 69.00 DZM + HCl 16
Profil steroidowy w DZM met. GC-MS 550.00 DZM do 65
Kwas homogentyzynowy w DZM 289.00 DZM + HCL 17
Alfa-2 makroglobulina 75.00 surowica 4
Kwas hydroksymasłowy 145.00 surowica 3
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH
Chromogranina A 105.00 surowica/EDTA 14
ROMA (Ca125+HE4+Algorytm oceny ryzyka) 144.00 surowica 3
HE4 92.00 surowica 3
PSA całkowity 41.00 surowica 1
PSA wskaźnik (wolne PSA/PSA) 105.00 surowica 1
PSA wolny 69.00 surowica 1
PCA3 w moczu 2255.00 probówka z zestawu Progensa PCA3/ pobra pon-wt 24
Fosfataza kwaśna sterczowa 29.00 surowica 3
CEA 45.00 surowica 1
AFP 41.00 surowica 1
CA 125 51.00 surowica 1
CA 15-3 51.00 surowica 1
CA 19-9 51.00 surowica 1
TPS 81.00 surowica 14
SCC - Ag 87.00 surowica 2
CYFRA 21-1 67.00 surowica 9
CA 72-4 64.00 surowica 6-9
CA-50 220.00 surowica 15
Beta-2-mikroglobulina 69.00 surowica 1
Beta-2-mikroglobulina w moczu 69.00 mocz 7
BRCA 1 met. PCR 352.00 wymaz z policzka / krew EDTA 17
BRCA 2 met PCR 275.00 wymaz z policzka / krew EDTA 17
PALB2 met. biologii molekularnej 288.00 wymaz z policzka / krew EDTA 17
BRCA-NGS – badanie mutacji germinalnych w genach BRCA1 i BRCA2 techniką NGS w DNA z krwi obwodowej 2090.00 EDTA (3-4ml) 33
Pakiet BRCA1, BRCA2 met. biologii molekularnej 518.00 wymaz z policzka / krew EDTA 17
Pakiet BRCA1, BRCA2, PALB2 met. biologii molekularnej 748.00 wymaz z policzka / krew EDTA 17
S100 52.00 surowica 5-8
NSE (Neuroswoista enolaza) 58.00 surowica 10
Adrenalina 110.00 osocze EDTA zamrożone 17
Adrenalina w DZM 110.00 DZM+HCL zamrożone 17
Noradrenalina 144.00 osocze EDTA zamrożone 17
Noradrenalina w DZM 110.00 DZM+HCL zamrożone 17
Metanefryna w DZM 58.00 DZM+HCL zamrożone 17
Normetanefryna w DZM 58.00 DZM+HCL zamrożone 17
Septyna 9 748.00 krew pełna na CPDA 20
Interleukina 6 132.00 surowica 2-3
EarlyCDT - Lung 1100.00 surowica/EDTA do 28
ProGRP 132.00 EDTA 3
TPA - Tkankowy antygen polipeptydowy 165.00 surowica 12
BADANIA Z MATERIAŁU PORONNEGO
Określenie płci płodu, met. PCR 385.00 materiał poronny, bloczek parafinowy M- do 10 dni B- do 21
Badanie materiału z poronienia - badanie aneuploidii chromosomowych (X, Y, 13, 18, 21, 16, 15, 22) met. QF-PCR 935.00 materiał poronny, bloczek parafinowy M- do 14 dni B- do 22
Analiza aberracji oraz mikroaberracji chromosomowych, określenie płci płodu metodą mikromacierzy CGX (badanie materiału z poronienia) 1859.00 materiał poronny 4 tyg
Panel wirusowy w materiale poronnym: wirus cytomegalii HCMV, wirus opryszczki HSV I/II met.PCR 253.00 materiał poronny wynik wydawany razem ze zleconym badaniem genetycznym
Weryfikacja jakości materiału poronnego 110.00 materiał poronny, bloczek parafinowy do 48h od dostraczenia do lab
ONKOLOGICZNA DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA
APC – podstawowe badanie mutacji związanych z rodzinną polipowatością jelita grubego 495.00 4 ml EDTA 18
MUTYH – podstawowe badanie mutacji związanych z polipowatością jelita grubego dziedziczoną recesywnie 485.00 4 ml EDTA 18
NOD2 - badanie wariantów genetycznych związanych z predyspozycją do choroby Leśniowskiego-Crohna 473.00 4 ml EDTA 18
Zapalenia trzustki - badanie mutacji w genach SPINK1, PRSS1, CTRC, CFTR 1056.00 4 ml EDTA 18
Zapalenie trzustki (ostre i przewlekłe). Analiza sekwencji kodującej genów PRSS1, SPINK1, CFTR, CTRC, CASR i CPA1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. 2750.00 4 ml EDTA 45
UKŁAD KRZEPNIĘCIA
Czynnik von Willebranda 92.00 osocze cytrynian 16
Czynnik von Willebranda - aktywność 92.00 osocze cytrynian 16
Antytrombina III, aktywność 58.00 osocze cytrynian 3
Białko C aktywność - * 92.00 osocze cytrynian 4
Oporność na aktywne białko C 75.00 osocze cytrynian 10
Białko S wolne* 92.00 osocze cytrynian 9
Czynnik V Leiden ( met.PCR) 220.00 krew EDTA ( 2 prob.) 14
Mutacja 20210 G-A genu protrombiny ( met. PCR) 220.00 krew EDTA 14
Termolabilny wariant MTHFR ( met PCR) 286.00 krew EDTA 15
Nadkrzepliwość wrodzona (Czynnik V Leiden+Mutacja 20210 G-A genu protrombiny) 335.00 krew EDTA 16
Nadkrzepliwość panel rozszerzony (Czynnik V Leiden,Czynnik V R2,Mutacja 20210 G-A genu protrombiny,Mutacja MTHFR C677T,,Mutacja MTHFR A1298C,Mutacja -675(4G/5G) w genie PAI-1) 605.00 EDTA 12
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMY
Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA 92.00 surowica 1
IgG 32.00 surowica 1
IgM 32.00 surowica 1
IgA 32.00 surowica 1
IgD 108.00 surowica 15
Dopełniacz, składowa C-3c 69.00 surowica 5
Dopełniacz, składowa C-4 69.00 surowica 5
Dopełniacz, całkowita aktywność CH50 86.00 surowica 18
HLA-B27 met.PCR 206.00 2XEDTA 10
Kompleksy immunologiczne 116.00 surowica 10
Alfa-1-antytrypsyna 69.00 surowica 5
Alfa-1-kwaśna glikoproteina (Orozomukoid) 41.00 surowica 7
Mukoproteiny 42.00 surowica 5
Ceruloplazmina 52.00 surowica 3
Haptoglobina 35.00 surowica 5
C1 inhibitor, aktywność 139.00 osocze cytrynianowe 35
C1 inhibitor, stężenie 139.00 surowica 8-12
Łańcuchy lekkie kappa 92.00 surowica 8
Łańcuchy lekkie kappa w moczu 92.00 mocz 8
Łańcuchy lekkie lambda 92.00 surowica 8
Łańcuchy lekkie lambda w moczu 92.00 mocz 8
Immunofiksacja (A, G, M, kappa, lambda) - (białko monoklonalne) w surowicy 190.00 surowica 8
Immunofiksacja (AGM łącznie, kappa, lambda, wolne kappa, wolne lambda) (białko monoklonalne) w moczu 190.00 mocz 8
Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda w surowicy 139.00 surowica 7
Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda w moczu 139.00 mocz 7
Wolne kwasy tłuszczowe 121.00 surowica mrożona do 30
Apo A1 50.00 surowica 10
Lipoproteina Lp(a) 121.00 surowica 7
Lipoproteina, rozdział elektroforetyczny 176.00 surowica 9
Aldolaza 46.00 surowica 9
Acetylocholinesteraza krwinkowa 98.00 EDTA 5
IgG1, podklasa 185.00 surowica 17
IgG2, podklasa 185.00 surowica 17
IgG3, podklasa 185.00 surowica 17
IgG4, podklasa 185.00 surowica 20
IgG1-4, zestaw podklas 430.00 surowica 5
Profil limfocytarny podstawowy (T, B, NK, T pom., T supr.) 330.00 EDTA 3
Markery aktywacji limfocyta T 231.00 EDTA 5
Subpopulacje limfocytów 330.00 EDTA 5
Stosunek limfocytów CD4/CD8 165.00 EDTA 3
BADANIA Z MOCZU
Białko w DZM 12.00 DZM 1
Glukoza w DZM 12.00 DZM 1
Wapń w DZM - * 14.00 DZM + HCl 1
Fosfor w DZM - * 14.00 DZM + HCl 1
Magnez w DZM - * 17.00 DZM + HCl 1
Mocznik w DZM 14.00 DZM 1
Kreatynina w DZM 14.00 DZM 1
Kwas moczowy w DZM 14.00 DZM 1
Sód i potas w DZM 25.00 DZM 1
Sód w moczu 14.00 mocz 1
Sód w DZM 14.00 DZM 1
Potas w moczu 14.00 mocz 1
Potas w DZM 14.00 DZM 1
Chlorki w DZM 13.00 DZM 1
Glukoza i ketony w moczu, jakościowo 14.00 mocz 1
Wskaźnik wapń / kreatynina 22.00 mocz 1
Wapń w moczu 14.00 mocz 1
Fosfor w moczu 14.00 mocz 1
Magnez w moczu 17.00 mocz 1
Mocznik w moczu 14.00 mocz 1
Kreatynina w moczu 14.00 mocz 1
Kwas moczowy w moczu 14.00 mocz 1
Sód i potas w moczu 18.00 mocz 1
Chlorki w moczu 13.00 mocz 1
Amylaza w moczu 14.00 mocz 1
Albumina DZM 23.00 DZM 2
Albumina w moczu 23.00 mocz 1
Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (ACR) 41.00 mocz 2
Porfobilinogen w DZM 151.00 mocz/DZM do 10
Cystyna w DZM, ilościowo 132.00 DZM 15
INFEKCJE
HBs antygen 29.00 surowica 1
HBs przeciwciała 43.00 surowica 1
HBe antygen 55.00 surowica 1
HBe przeciwciała 69.00 surowica 1
HBc przeciwciała całkowite 55.00 surowica 1
HBc przeciwciała IgM 55.00 surowica 1
HBV met. PCR, ilościowo 242.00 krew pełna probówka BD PPT K2EDTA z żelem perłowy korek 13
HBV met. PCR, jakościowo 149.00 krew pełna probówka BD PPT K2EDTA z żelem perłowy korek/ surowica 13
HBV met. PCR, genotypowanie A - H 524.00 krew pełna probówka BD PPT K2EDTA z żelem perłowy korek do 12
HBV met. PCR, lekooporność na lamiwudynę 527.00 krew żylna pełna (EDTA) do 12
HBV met. PCR, lekooporność entekawir 549.00 surowica/osocze do 12
HCV przeciwciała 43.00 surowica 1
HCV met. PCR, ilościowo 275.00 krew pełna probówka BD PPT K2EDTA z żelem perłowy korek 5
HCV met. PCR, jakościowo * 149.00 krew pełna probówka BD PPT EDTA z żelem perłowy korek 5
HCV genotypowanie 330.00 Probówka z żelem separującym oraz antykoagulantem EDTA lub bez antykoagulantu surowica 18
HAV przeciwciała całkowite 69.00 surowica 4
HAV przeciwciała IgM 76.00 surowica 4
HIV Ag/Ab (Combo) 41.00 surowica 1
Test potwierdzenia obecności przeciwciał anty-HIV 1 i anty-HIV 2 299.00 surowica 7
HIV-1 met. PCR, ilościowo 303.00 krew pełna probówka PPT K2EDTA z żelem perłowy korek do 12
HIV-1 met. PCR, jakościowo 248.00 krew pełna probówka PPT K2EDTA z żelem perłowy korek 10
HIV1/2, HCV, HBV badanie przesiewowe metodą NAT 284.00 Krew pełna pobrana na EDTA do probówki BD PPT K2E 9.0mg (REF 362795) – z perłowo-białym korkiem. 9
HTLV I/II, przeciwciała 208.00 surowica 10
Kiła (Treponema pallidum), testy potwierdzenia (FTA,TPHA,VDRL,FTA ABS) 116.00 surowica do 10
Kiła (Treponema pallidum), FTA 69.00 surowica do 10
Kiła (Treponema pallidum), FTA ABS IgG 69.00 surowica do 10
Kiła (Treponema pallidum), FTA ABS IgM 69.00 surowica do 10
Kiła (Treponema pallidum), TPHA 69.00 surowica do 10
Kiła (Treponema pallidum), FTA ABS 81.00 Surowica do 10
Kiła (Treponema pallidum), VDRL, monitorowanie leczenia 55.00 surowica do 5 dni
Pc. anty Treponema pallidum (Kiła) 25.00 surowica 1
Toksoplazmoza IgG 44.00 surowica 1
Toksoplazmoza IgM 46.00 surowica 1
Toksoplazmoza IgA 75.00 surowica 14
Toksoplazmoza IgG awidność 92.00 surowica 2
Toxoplazma gondii met. PCR, jakościowo 185.00 EDTA 9
Toxoplasma gondii w płynie zjamy ciałą met. PCR, jakościowo 187.00 EDTA 9
Różyczka (Rubella virus) IgG 44.00 surowica 1
Różyczka (Rubella virus) IgM 46.00 surowica 1
Różyczka (Rubella virus) IgG awidność 176.00 surowica 16
CMV (Cytomegalovirus) IgG 52.00 surowica 1
CMV (Cytomegalovirus) IgM 52.00 surowica 1
CMV (Cytomegalovirus) IgG awidność 92.00 surowica 5
CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, ilościowo 265.00 osocze EDTA 10-12
CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, jakościowo 164.00 osocze EDTA 10
CMV DNA w moczu jakościowo met. PCR 204.00 mocz/pojemnik z podłożem 12
HSV (Herpes simplex virus) IgG, jakościowo 70.00 surowica 8
HSV (Herpes simplex virus) IgM, jakościowo 70.00 surowica 8
HSV (Herpes simplex virus) met. PCR, jakościowo 190.00 wymaz/PMR 12
HHV6 Herpeswirus typu 6 wykrywanie DNA met. PCR 220.00 EDTA 7
EBV (Epstein-Barr virus) IgG 62.00 surowica 1
EBV (Epstein-Barr virus) IgM 62.00 surowica 1
Mononukleoza zakaźna, jakościowo 23.00 surowica 1
EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, ilościowo 385.00 krew EDTA 10-12
EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, jakościowo 265.00 krew EDTA 12
EBV EBNA (Epstein-Barr virus) IgG 58.00 surowica 3
EBV EA (Epstein-Barr virus) IgG 69.00 surowica 3
EBV (Epstein-Barr wirus) IgG, IgM profil met. IIF 94.00 surowica/EDTA 10
Enterowirusy IgM 81.00 surowica/EDTA 16
Enterowirusy IgG 81.00 surowica/EDTA 16
Mycoplasma hominis - jakościowo PCR 187.00 wymaz (PURITAN) 10
Mycoplasma pneumoniae IgA 75.00 surowica 10
Mycoplasma pneumoniae IgG 75.00 surowica 4
Mycoplasma pneumoniae IgM 75.00 surowica 4
Mycoplasma pneumoniae met. PCR, jakościowo 235.00 wymaz/plwocina / BAL (popłuczyny oskrzelowo – pęcherzykowe) 10
Mycoplazma genitalium met. PCR 165.00 wymaz (PURITAN) 13
Chlamydia pneumoniae IgG met.ELISA 58.00 surowica 3
Chlamydia pneumoniae IgM met.ELISA 58.00 surowica 3
Chlamydia pneumoniae IgA met.ELISA 58.00 surowica 5-7
Chlamydia pneumoniae IgA met.IIF 64.00 surowica 7
Chlamydia pneumoniae IgG met.IIF 64.00 surowica 7
Chlamydia pneumoniae IgM met.IIF 64.00 surowica 7
Chlamydia pneumoniae met. PCR, jakościowo 160.00 wymaz 10-12
Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae met. PCR, jakościowo 264.00 wymaz 10-12
Chlamydia trachomatis IgG met.ELISA 58.00 surowica 3
Chlamydia trachomatis IgM met.ELISA 58.00 surowica 3
Chlamydia trachomatis IgA met.ELISA 58.00 surowica 7
Chlamydia trachomatis met. PCR, jakościowo 165.00 wymaz na podł.płynne 14
Chlamydia trachomatis IgA met.IIF 58.00 surowica 7
Chlamydia trachomatis IgG met.IIF 58.00 surowica 7
Chlamydia trachomatis IgM met.IIF 58.00 surowica 7
Chlamydia psittaci, przeciwciała klasy IgG, IgM 660.00 surowica 5
Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka), met.PCR, jakościowo 172.00 wymaz/nasienie/mocz 5-9
Ureaplasma urealyticum met. PCR, jakościowo 150.00 wymaz (PURITAN) 10
HPV DNA 30 typów genotypowanie:6,11,16,18, 26,31,33,35,39,40,42,43,44,45,51,52,53,54,56,58,59, 61,66,68,70,72,73,81,82,89 met.mikromacierzy 328.00 wymaz z dróg moczowo-płciowych spec.podłoże płynne 15
HPV (Human papillomavirus) met. PCR, jakościowo - HPV HR DNA , 14 typów: 16, 18, inne (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) 176.00 wymaz z dróg moczowo-płciowych,odbytu,gardła-miejsca zmienione chorobowo-spec.podłoże 10
HPV mRNA (Human papilomavirus) met. PCR - * 363.00 wymaz spec.podłoże płynne 25
HPV HR DNA , 12 typów, genotypowanie: 31, 33,35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 met. real time PCR, jakościowo (badanie dozlecane do bad. 396) 81.00 Materiał zmagazynowany w pracowni po wykonaniu badania 396 do 10
HPV DNA 18 typów, genotypowanie: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, 6/11, 42, 43, 44 met. PCR jakościowo 292.00
HPV LR DNA, 4 typy , genotypowanie: 6/11, 42, 43, 44 met. PCR, jakościowo 208.00
p16 i Ki67 - ekspresja białek 308.00 podłożu płynnym (LBC)-wymaz z 10
HPV DNA 2 typy niskoonkogenne, genotypowanie: 6/11 295.00 wymaz/specjalne podłoże do 9
Genotypowanie wirusa brodawczaka ludzkiego 12 typów: 16,18,31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 66 165.00 Podłoże płynne -transportowe Multi-Collect Specimen Collection Kit firmy ABBOTT 8
Panel urogenitalny 6 patogenów met. PCR(Trichomonas vaginalis,Mycoplasma hominis,Ureaplasma urealyticum,Chlamydia trachomatis,Mycoplasma genitalium,Neisseria gonorrhoeae) 358.00 wymaz spec.podłoże płynne 9
Panel infekcji urogenitalnych: HPV, Ch. trachomatis, M. genitalium, U. urealyticum, met. PCR 310.00 wymaz (PURITAN) 5-12
Panel infekcji urogenitalnych: Ch. trachomatis, M. genitalium, U. urealyticum, met. PCR 260.00 wymaz (PURITAN) 5-12
Panel infekcji urogenitalnych: Ch.trachomatis, U.urealyticum, M.hominis met. PCR 202.00 wymaz (PURITAN) 15
Panel infekcji urogenitalnych (Ch. Trachomatis, N. gonorrhoeae), met. PCR, jakościowo 198.00 wymaz/mocz-podłoże płynne transportowe multi-Collect Specimen Collection (ABBOTT) 10
Panel infekcji urogenitalnych: HPV 14 typów, Ch. trachomatis, M. hominis, U. urealyticum/U.parvum, met. PCR 325.00 wymaz 15
Helicobacter pylori - test oddechowy 275.00 specjalny zestaw 7
Helicobacter pylori IgG 35.00 surowica 3
Helicobacter pylori IgA 35.00 surowica 5-7
Helicobacter pylori antygen (met. CLIA) 108.00 kał 5
Helicobacter pyroli IgM 64.00 surowica 13
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG 58.00 surowica 5-7
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM 58.00 surowica 5-7
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA 58.00 surowica 7-9
Krztusiec (Bordetella pertussis) met. PCR, jakościowo 220.00 wymaz z jamy nosowo-gardłowej,popłuczyny oskrzelowe, plwocina 12
Pneumocystis carinii IgG +IgM met. IIF 174.00 Surowica 15
Pneumocystis jirovecii met. PCR 330.00 EDTA/wymaz z dróg oddechowych do 10
Grypa typ A IgG 99.00 surowica 12
Grypa typ A IgM 180.00 surowica 12
Grypa typ B IgG 99.00 surowica 12
Grypa typ B IgM 180.00 surowica 12
Paragrypa typ 3 IgG 81.00 surowica do 14
Grypa A, B, RSV (RNA) – profil, met. RT-PCR 407.00 wymaz na podłożu płynnym Xpert Viral do 5
Odra (Morbilli virus) IgG 83.00 surowica 17
Odra (Morbilli virus) IgM 83.00 surowica 17
Ospa (Varicella zoster virus) IgG 58.00 surowica 7
Ospa (Varicella zoster virus) IgM 58.00 surowica 7
Ospa (Varicella zoster virus) jakościowo met. PCR 286.00 EDTA 14
Świnka (Myxovirus parotitis) IgG 64.00 surowica 12
Świnka (Myxovirus parotitis) IgM 69.00 surowica 12
Grypa typ A i B antygeny 69.00 wymaz* 1
Grypa typ AH1N1 met. Real-Time PCR – jakościowo 275.00 wymaz 5
Borelioza IgG 58.00 surowica 1
Borelioza IgM 58.00 surowica 1
Borelioza IgG met. western-blot 174.00 surowica 5
Borelioza IgM met. western-blot 174.00 surowica 5
Borelia burgdorferii met. PCR, jakościowo 169.00 2xkrew EDTA/PMR 13
Borelioza pc. p. VIsE/C6, ilościowo, monitorowanie leczenia 151.00 surowica 12
Borelioza - Ocena subpopulacji komórek NK CD57 220.00 EDTA 5
TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu)IgM met. ELISA 139.00 surowica 9
TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu)IgG met.ELISA 139.00 surowica 9
Monitorowanie odpowiedzi immunologicznej po szczepieniu przeciwko KZM (Anty-TBE „Vienna” IgG) 145.00 surowica 15
Panel infekcji odkleszczowych (TBEV, B.burgdorferi, A.phagocytophillum, E.chaffeensis, E.muris) met. PCR 265.00 kleszcz 14
Panel koinfekcji w boreliozie IgG (B.microti, A.phagocytophilum, B.henselae, B.quintana, E.chaffeensis) met. IIF 336.00 krew pełna probówka BD PPT K2EDTA z żelem perłowy korek 15
Panel koinfekcji w boreliozie (Bartoneloza IgG, Babeszjoza IgG)
Anaplazmoza IgG, Jersinioza IgG, Mykoplazmoza IgG i IgM, Chlamydioza IgG) met. ELISA, IIF 659.00 surowica 15
Bruceloza IgG 58.00 surowica 15
Bruceloza IgM 58.00 surowica 15
Brucelloza met.OWD 365.00 surowica do 35
Listerioza, jakościowo 75.00 surowica 7-9
Listeria monocytogenes IgG met. IIF 58.00 surowica/osocze 18
Leptospiroza p.ciała IgG 110.00 surowica 20
Yersinia enterocolitica IgG met. ELISA 52.00 surowica 10
Yersinia enterocolitica IgM met. ELISA 52.00 surowica 10
Yersinia enterocolitica IgA met. ELISA 52.00 surowica 10
Yersinia enterocolitica IgG, IgM, IgA met. ELISA 209.00 surowica 10
Yersinia spp IgG, IgM, IgA (łacznie) 208.00 surowica 21
Choroba kociego pazura (Bartonella henselae, Bartonella quintana), IgG, IgM 253.00 surowica 10
Salmonella spp. IgG, IgM, IgA (łącznie) 208.00 surowica 15
Enterowirusy met. ELISA 209.00 surowica 17
Parvowirus B19 IgG i IgM 110.00 surowica/osocze 7
Parwowirus B19 ilościowo met. PCR 466.00 osocze 14
Parvowirus B19 IgG met. ELISA 72.00 surowica/osocze 7
Parvowirus B19 IgM met. ELISA 58.00 surowica/osocze 7
Parwowirus B19 jakościowo met. PCR 300.00 osocze 5-9
Adenowirusy met. PCR, jakościowo 259.00 osocze EDTA 5-9
Adenowirus (ADV) met. PCR, ilościowo 241.00 krew pełna probówka PPT K2EDTA z żelem perłowy korek 8
Poliomawirus BK (BKV) met. PCR, jakościowo 216.00 krew pełna probówka PPT K2EDTA z żelem perłowy korek 8
Poliomawirus JC (JCV) met. PCR, jakościowo 216.00 krew pełna probówka PPT K2EDTA z żelem perłowy korek 8
Poliomawirus (BKV) we krwi met. PCR, ilościowo 275.00 krew pełna probówka PPT K2EDTA z żelem perłowy korek 8
Poliomawirus (JCV) we krwi met. PCR, ilościowo 286.00 krew pełna probówka PPT K2EDTA z żelem perłowy korek 8
Poliomawirus (JCV) w PMR met. PCR, ilościowo 220.00 krew pełna probówka PPT K2EDTA z żelem perłowy korek 8
RSV (Respiratory syncytial virus), IgG met. IIF 77.00 surowica 18
RSV (Respiratory syncytial virus), IgM met. IIF 77.00 surowica 18
Coxackie wirusy przeciwciała 187.00 surowica 14
Coxsackie typ A i B IgG met.IIF 92.00 surowica/osocze 16
Coxsackie typ A i B IgM met.IIF 92.00 surowica/osocze 16
Mycobacterium tuberculosis test jakościowy 174.00 surowica 9
Mycobacterium tuberculosis complex (DNA), z określ. Wrażliwości na rifampicynę, met. Real Time-PCR 396.00 pobry pon-czw materiał kliniczny pobrany od pacjenta (nie wykonuje się bad z krwi) 2-4
Quantiferon TB 253.00 zestaw probówek 10
Błonica (Corynebacterium diphtheriae) IgG 275.00
Tężec (Clostridium tetanii) IgG 197.00 surowica 20
Panel TORCH 10 patogenów IgG (Toxoplasma gondii, wirusa różyczki, Cytomegalowirusa (CMV), wirusa Herpes simplex typu 1 (HSV-1) i Herpes simplex typu 2 (HSV-2), Bordetella pertussis, Chlamydia trachomatis, parwowirusa B19, Treponema pallidum i VZV) 165.00 surowica 9
Różyczka – wykrywanie RNA met. PCR 330.00 EDTA 15
Toksokaroza (Toxocara canis) IgG 75.00 surowica 7
Toksokaroza (Toxocara spp.) IgG, met. Western Blot 347.00 surowica 15
Toksokaroza (Toxocara canis) IgG, awidność 330.00 surowica do 12
Toksokaroza canis i cati IgA (ELISA) 220.00 surowica 12
Toksokaroza canis i cati IgG (ELISA) 220.00 surowica 12
Włośnica (Trichinella spiralis) IgG 162.00 surowica 10
Włośnica (Trichinella spiralis) IgG, met. Western Blot 347.00 surowica 12
Bąblowica (Echinococcus granulosus) IgG 128.00 Surowica 21
Bąblowica (Echinococcus granulosus) met. western-blot 370.00 Surowica 14
Czerwonka pełzakowata IgG met.ELISA 94.00 surowica/osocze 9
Giardia lamblia IgM i IgG, met.IIF 98.00 surowica 10
Giardia lamblia IgA 108.00 surowica 8
Motylica wątrobowa (Fasciola hepatica) przeciwciała całkowite 308.00 surowica 17
Cryptococcus neoformans – antygen krążący, jakościowo 110.00 surowica 6
Candida – antygen krążący 202.00 surowica 10
Aspergillus – antygen krążący 243.00 surowica 14
Candida spp. Przeciwciała anty-mannanowe, ilościowo 289.00 surowica 17
Aspergillus spp. IgG, ilościowo 531.00 surowica 17
HBs antygen, test potwierdzenia 58.00 surowica 1
Nużyca 38.00 specjalne pobranie 2
Wągrzyca (Taenia solium) IgG met. Western Blot 347.00 surowica 12
Tasiemiec (Taenia solium) IgG met. ELISA 58.00 surowica 7
Bartoneloza (B.henselae, B.quintana) IgG met. IIF 139.00 surowica 10
Bartoneloza (B.henselae, B.quintana) Igm met. IIF 139.00 surowica 10
Legionella pneumophila, antygen 81.00 mocz do 4
Legionella pneumophila IgG (legionelloza) 165.00 surowica 30
Legionella pneumophila IgM (legionelloza) 165.00 surowica 30
Legionella pneumophila IgA (legionelloza) 165.00 surowica 30
Legionella pneumophila IgG, IgM, IgA (łącznie) (legionelloza) 275.00 surowica 30
Anaplasma phagocytophilum IgG (Ludzka anaplazmoza granulocytarna) met. IIF 167.00 krew pełna probówka BD PPT K2EDTA z żelem perłowy korek 13
Anaplasma phagocytophilum IgM (Ludzka anaplazmoza granulocytarna)met. IIF 167.00 krew pełna probówka BD PPT K2EDTA z żelem perłowy korek 13
Babesia microti IgG met. IIF 167.00 krew pełna probówka BD PPT K2EDTA z żelem perłowy korek 12
Babesia microti IgM met. IIF 167.00 krew pełna probówka BD PPT K2EDTA z żelem perłowy korek 12
P/c. p. gliście ludzkiej (glista) IgG 35.00 surowica 9
Schistosomoza IgG, met. Western Blot 347.00 surowica 12
Hantavirus IgG, met.ELISA 105.00 surowica do 13
Hantavirus IgM, met.ELISA 105.00 surowica do 13
Gorączka Q (Coxiella burnetii) IgG, met. ELISA 208.00 surowica 12
Gorączka Q (Coxiella burnetii) IgM, met. ELISA 208.00 surowica 12
Malaria - Plasmodium falciparum, przeciwciała IgG 88.00 surowica 15
Gorączka Denga IgG, met ELISA 208.00 surowica 15
Gorączka Denga IgM, met. ELISA 208.00 surowica 15
Tularemia (Francisella tularensis) IgA, IgG, IgM, met. ELISA 243.00 surowica 14
Wirus Zika IgM i IgG met. ELISA 336.00 surowica 16
Leiszmanioza trzewna (Leishmania spp.) IgG, met. Western Blot 347.00 surowica 12
TOKSYKOLOGIA- LEKI
Lit, ilościowo 38.00 surowica 3
Karbamazepina, ilościowo (Amizepina) 58.00 surowica 4
Kwas walproinowy, ilościowo (depakina) 55.00 surowica 4
Fenytoina, ilościowo 69.00 surowica 4
Fenobarbital, ilościowo 52.00 surowica 5
Digoksyna, ilościowo 58.00 surowica 4
Propafenon, ilościowo 266.00 surowica 5
Paracetamol, ilościowo 49.00 surowica 3
Salicylany, ilościowo 52.00 surowica 3
Teofilina, ilościowo 52.00 surowica 4
Cyklosporyna A, ilościowo 151.00 krew EDTA 3
Takrolimus, ilościowo 199.00 krew EDTA 3
Amiodaron w surowicy 185.00 surowica 3
Wankomycyna 110.00 surowica 3
Selen, ilościowo 105.00 greiner nr 454047 z K2EDTA/na czczo co najmniej 6h po posiłku 23
Lamotrygina w surowicy, ilościowo 162.00 surowica 17
TOKSYKOLOGIA-NARKOTYKI
Amfetamina w moczu, jakościowo 41.00 mocz 2
Metamfetamina w moczu, jakościowo 41.00 mocz 2
Ecstasy w moczu, jakościowo 41.00 mocz 2
Kokaina w moczu, jakościowo 41.00 mocz 2
Kanabinoidy w moczu, jakościowo 41.00 mocz 2
Morfina (opiaty) w moczu, jakościowo 41.00 mocz 2
Marihuana w moczu, jakościowo 41.00 mocz 2
Benzodiazepiny w moczu, jakościowo 41.00 mocz 2
Barbiturany w moczu, jakościowo 41.00 mocz 2
Metadon w moczu, jakościowo 41.00 mocz 2
Opiaty w moczu 41.00 mocz 2
TOKSYKOLOGIA-ALKOHOLE I INNE SUBSTANCJE
Etanol, ilościowo 46.00 osocze pobrane na fluorek sodu 2
Fenol w moczu, ilościowo 64.00 mocz poranny po stwierdzeniu zatrucia /DZM 7
Kwas trójchlorooctowy w moczu, ilościowo 69.00 mocz 4
Glikole – badanie wstępne w moczu, ilościowo 52.00 mocz 9
TOKSYKOLOGIA- METABOLITY
Osmolalność surowicy 23.00 surowica 1
Osmolalność moczu 23.00 mocz 1
Methemoglobina we krwi ilościowo 46.00 krew pełna heparyna 3
Mleczany, ilościowo 41.00 fluorek sodu 5
Szczawiany w DZM 103.00 mocz DZM 14
Cytryniany w DZM 75.00 DZM bez środka konserwującego) 16
Cytryniany w moczu 98.00 mocz 14
TOKSYKOLOGIA-METALE
Cynkoprotoporfiryny w erytrocytach 44.00 krew heparynowa / EDTA 10
Kwas hipurowy 174.00 mocz 10
Cynk w moczu 75.00 Probówka na mocz z korkiem – 10ml BD 364938 bez środka konserwującego 7
Cynk, ilościowo 64.00 Probówka na krew z korkiem – 6 ml BD 368380 z aktywatorem krzepnięcia 7
Miedź, ilościowo 69.00 Probówka na krew z korkiem – 6 ml BD 368380 z aktywatorem krzepnięcia 7
Miedź w moczu, ilościowo 69.00 Probówka na mocz z korkiem – 10ml BD 364938 bez środka konserwującego 7
Chrom w surowicy 208.00 surowica 17
Chrom w moczu 189.00 mocz 30
Ołów we krwi 69.00 Probówka na krew z korkiem – 6 ml BD 368381 K2EDTA 7
Ołów w moczu, ilościowo 69.00 Probówka na mocz z korkiem – 10ml BD 364938 bez środka konserwującego 7
Rtęć we krwi 220.00 Krew pobrana na heparynę litową 5-19
Rtęć w moczu, ilościowo 174.00 Probówka na mocz z korkiem – 10ml BD 364938 bez środka konserwującego 10
Kadm we krwi 128.00 Probówka na krew z korkiem – 6 ml BD 368381 K2EDTA 7
Kadm w moczu 110.00 Probówka na mocz z korkiem – 10ml BD 364938 bez środka konserwującego 7
Arsen we krwi 132.00 Greiner nr 454047 z K2EDTA 25
Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo 58.00 surowica 3
Kwas delta-aminolewulinowy w moczu 52.00 Mocz 15-21
Porfiryny całkowite w moczu 139.00 mocz+DZM (ciemny pojemnik) 14
Koproporfiryna 52.00 mocz 16
Kwasy organiczne w moczu met. GC-MS 380.00 mocz 14
Nikiel 176.00 Probówka z heparyną litową 35
Kobalt w surowicy 185.00 surowica do 17
Aluminium (Glin) w surowicy 151.00 surowica do 7
Mangan we krwi 151.00 krew pełna heparynowa do 17
Tytan w surowicy 151.00 surowica do 17
Metale - panel 6 metali (nikiel, kobalt, chrom, mangan, tytan, aluminium) 382.00 krew pełna heparynowa+surowica do 20
Bizmut 198.00 EDTA 18
Bizmut z moczu 198.00 próbka moczu zmienny
Bar 220.00 osocze heparyna sodowa - próbówka do pierwiastków śladowych na zamówienie 18
Krzem 220.00 EDTA 19
AUTOIMMUNOLOGIA
Diagnostyka chorób tkanki łącznej
PPJ (ANA1) met. IIF, test przesiewowy 35.00 surowica 6
PPJ (ANA 2) met. IIF typ świecenia miano (dsDNA, AMA) 98.00 surowica 9
PPJ (ANA3) met. immunoblot (16 antygenów) 139.00 surowica 10
PPJ (ANA4) met. IIF i immunoblot (16 antygenów) 190.00 surowica 5-10
PPJ (ANA5) met. IIF i immunoblot ENA (7 antygenów) 139.00 surowica 5-7
PPJ (ANA6) met. immunoblot ENA (7 antygenów) 128.00 surowica 6
PPJ (ANA7) met. ELISA 75.00 surowica 7
PPJ (ANA9) met. IIF, typ świecenia, miano 64.00 surowica 7
PPJ (ANA23) met. immunoblot - 23 antygeny 208.00 surowica 10
PPJ dsDNA met. IIF (stara nazwa: P/c. p. dsDNA met. IIF) 75.00 surowica 8
P/c. p. dsDNA IgG met. ELISA 46.00 surowica 8
PPJ anty-SS-B (La) met. ELISA 75.00 surowica 8
PPJ anty-SS-A (Ro) met. ELISA 75.00 surowica 8
PPJ przeciw centromerom (ACA) met. ELISA 92.00 surowica 8
PPJ anty-Jo-1 met. ELISA 92.00 surowica 8
PPJ anty-Scl-70 met. ELISA 92.00 surowica 8
PPJ anty-Sm met. ELISA 92.00 surowica 8
P/c. przeciwjądrowe anty-Sm/RNP met. ELISA 92.00 surowica 8
PPJ przeciw histonom met. ELISA 92.00 surowica 8
Panel w kierunku myositis (Mi-2, Ku, PM, Scl,Jo-1,pl-7,pl-12, Pl-12) 185.00 surowica 5-10
PPJ panel sklerodermia met. immunoblot 220.00 surowica 12
Diagnostyka autoimmunologicznych schorzeń wątroby
P/c. p. aktynie met. IIF 69.00 surowica 10
P/c. p. mitochondrialne (AMA) met. IIF 75.00 surowica 7
P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. IIF 87.00 surowica 7
P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. ELISA 69.00 surowica 8
Pc. p. mitochondrialne (AMA) typ M2, M4, M9 met. Immunoblot 211.00 surowica 5
P/c. p. mięśniom gładkim (ASMA) met. IIF 87.00 surowica 6
P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM) met. IIF 75.00 surowica 8
P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM 1) met. ELISA 69.00 surowica 8
P/c. p. kanalikom żółciowym met. IIF 87.00 surowica 10
P/c. p. antygenowi cytoplazmatycznemu wątroby typu 1 (anty-LC-1) met. immunobloting 139.00 surowica 10
Panel wątrobowy pełny (ANA 9, AMA, ASMA, LKM) 162.00 surowica 8
Panel wątrobowy SPECJALISTYCZNY ( anty-LKM-1, anty-SLA/LP, AMA M2) met. immunobloting 128.00 surowica 10
Panel wątrobowy (anty-LKM, anty-LSP, anty-SLA) met. IIF 105.00 surowica 8
Panel wątrobowy AIH/PBC (AMA M2, M2-3E, Sp100, PML, gp210, LC-1, LKM-1, SLA/LP, Ro-52), met. immunoblot 202.00 surowica 15
Pakiet - panel wątrobowy (ANA1,ASMA,AMA,LKM) 151.00 surowica 13
P/c. p. Komórkom wątroby – badanie kompleksowe (LSPA, LMA, LKMA, SLA, BCA) 156.00 Surowica 5
Panel wątrobowy (AMA, LKM-1) met. IIF 77.00 suowica 10
Panel wątrobowy z zespołem nakładania (AMA-M2, M2-3E, Sp100, PML, gp210, LC-1, LKM-1, SLA/LP, SS-A, Ro-52, Scl-70, CENP A, CENP B, PGDH ), met. immunoblot 220.00 surowica 8
Panel autoprzeciwciał (ch. tk. łacznej, vasculittis, ch. autoimmunologiczne wątroby) met. BLOT 197.00 surowica 10
Diagnostyka choroby trzewnej
P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF 75.00 surowica 5-13
P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF 75.00 surowica 5-13
P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF 139.00 surowica 5-13
P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA met. IIF 87.00 surowica 10
P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG met. IIF 87.00 surowica 10
P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF 139.00 surowica 10
P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA (łącznie) met. IIF 92.00 surowica 5-13
P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgG (łącznie) met. IIF 92.00 surowica 5-13
P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF 174.00 surowica 5-13
P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA met. ELISA 98.00 surowica 5
P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgG met. ELISA 98.00 surowica 5
P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. ELISA 185.00 surowica 5
P/c. p. deaminowanej gliadynie (DGP) IgA met.ELISA 87.00 surowica 12
P/c. p. deaminowanej gliadynie (DGP) IgG met.ELISA 87.00 surowica 12
Panel celiakia IgG (DGP IgG, tTG IgG, cz. Castle’a) met. blot 139.00 surowica 15
Panel celiakia IgA (DGP IgA, tTG IgA) met. BLOT 139.00 surowica 12
P/c przeciw endomysium, retikulinie i gliadynie IgA 98.00 Surowica 5-13
P/c przeciw endomysium, retikulinie i gliadynie IgG 98.00 Surowica 5-13
P/c przeciw endomysium, retikulinie i gliadynie IgA IgG (łącznie) 174.00 Surowica 5-13
P/c przeciw endomysium i retikulinie IgA 87.00 Surowica 5-13
P/c przeciw endomysium i retikulinie IgG 87.00 Surowica 5-13
P/c przeciw endomysium i retikulinie IgA i IgG (łącznie) 151.00 Surowica 5-13
Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego
P/c. p. kardiolipinie w kl. IgA met. ELISA 132.00 surowica 10
P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA 64.00 surowica 6
P/c. p. kardiolipinie w kl. IgM met. ELISA 64.00 surowica 6
P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 121.00 surowica 6
P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgA met. ELISA 208.00 surowica do 16
P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgG met. ELISA 88.00 surowica 9
P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgM met. ELISA 88.00 surowica 9
P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 154.00 surowica 9
P/c. p. protrombinie w kl. IgG met. ELISA 75.00 surowica 45
P/c. p. protrombinie w kl. IgM met. ELISA 75.00 surowica 45
P/c. p. protrombinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 139.00 surowica 45
P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgG met. ELISA 64.00 surowica 45
P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgM met. ELISA 64.00 surowica 45
P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 116.00 surowica 45
P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG met. ELISA 52.00 surowica 45
P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgM met. ELISA 52.00 surowica 45
P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 92.00 surowica 45
Antykoagulant toczniowy* 105.00 osocze cytryn 2prob 5
P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT), IgG 116.00 surowica do 32
P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT), IgM 116.00 surowica do 32
P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina(aPS/PT), IgG i IgM 174.00 surowica do 32
Panel płodnościowy
Autoprzeciwciała przeciwpłytkowe MAIPA 670.00 surowica 14
P/c. p. antygenom jajnika met. IIF 156.00 surowica 17
P/c. p. antygenom jajnika i osłonie przejrzystej IgG, IgM, IgA (łącznie), met. ELISA 69.00 surowica 17
P/c. p. antygenom łożyska met. IIF 116.00 surowica 17
P/c. p. komórkom Leydiga jąder met. IIF 116.00 surowica 17
P/c. p. plemnikom met. IIF 105.00 surowica 5
Diagnostyka chorób neuroimmunologicznych i mięśni
P/c. p. kinazie tyrozynowej (anty-MuSK) met.RIA 243.00 surowica do 33
P/c. przeciwko titinie 231.00 surowica 23
P/c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym met. IIF 110.00 Surowica 15
P/c. p. receptorom acetylocholiny (anty-AChR) met. RIA 128.00 surowica 15
P/c. p. mięśniowi sercowemu met. IIF 105.00 surowica 15
Panel przeciwciał onko- i anty-neuronalnych met. IIF, Immunoblot 370.00 surowica 33
Diagnostyka chorób zapalnych jelit i naczyń
P/c. p. wyspom trzustkowym, komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki i komórkom kubkowatym jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna i colitis ulcerosa) met. IIF 116.00 surowica 5
Panel jelitowy (p/c. p. komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki i komórkom kubkowatym jelit, ASCA, ANCA) met. IIF 174.00 surowica 21
Panel żołądkowo-jelitowy (APCA, ACINTI, GAB, ANCA) IgG, met.IIF 266.00 surowica do 5
P/c. p. Saccharomyces cerevisiae (ASCA) met. IIF 81.00 surowica 12
P/c. p. Saccharomyces cerevisiae IgG (ASCA) met. IIF 64.00 surowica 9
Pc. p. Saccharomyces cerevisiae IgA (ASCA) met. IIF 64.00 surowica 9
P/c. p. wyspom trzustki met. IIF (ICA) 116.00 surowica 5
P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF 92.00 surowica 5
ANCA 6 - identyfikacja 6 antygenów cytoplazmatycznych neutrofilów ludzkich w klasie IgG metodą ELISA 215.00 surowica 5
P/c. przeciw mieloperoksydazie w kl. IgG met. Elisa 69.00 surowica 10
P/c. przeciw proteinazie 3 w kl. IgG met. Elisa 69.00 surowica 10
P/c/ przeciw mieloperoksydazie (MPO)(pANCA) i proteinazie 3 (PR3)(cANCA) met. Immunoblotu 116.00 surowica 8
Panel nerkowo-naczyniowy (anty-GBM, cANCA, pANCA) IgG, met. Immunoblot 92.00 surowica 5
Panel nerkowo-naczyniowy (anty-GBM, cANCA, pANCA) IgG, met. IIF 162.00 surowica 5
Badania tkankowe w chorobach tkanki łącznej i chorobach pęcherzowych
Badania tkankowe 110.00 wycinek skóry 5-13
Diagnostyka chorób pęcherzowych
P/c. p. pemphigus (desmogleina 1 i desmogleina 3) i pemphigoid IgG met. IIF 99.00 surowica 5
P/c. p. pemphigus i pemphigoid IgA, met. IIF 105.00 surowica 5
P/c. p. pemphigus (desmogleina1, desmogleina3) IgG, p/c. p. pemphigus IgA, p/c. p pemphigoid IgG, IgA, met.IIF 185.00 surowica 5
Pc. p. PNP (pęcherzyca paraneoplastyczna) IgG, met. IIF 87.00 surowica 5
P/c. BMZ (badanie na splice skóry) met. IIF 110.00 Surowica 5
Badanie w kierunku DH (Dermatitis herpetiformis) met. IIF 105.00 Surowica 10
PPJ SES (SES-ANA) met. IIF 92.00 surowica 5
Inne przeciwciała organospecyficzne
P/c. p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF 87.00 surowica 8
P/c. p. czynnikowi wewnętrznemu Castle'a i p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF 105.00 surowica 9
Panel żołądkowo-jelitowy (APCA, ACINTI, GAB, ANCA) IgG, met.IIF 266.00 surowica 5
P/c. p. błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GBM) i błonie pęch. płucnych (zespoł Goodpasture'a) met. IIF 110.00 surowica 5
P/c. p. błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GBM) met. IIF 98.00 surowica 5
p/c.p. receptorowi fosfolipazy A2 (PLA2R) met. IIF 231.00 surowica 15-35
P/c. p. korze nadnerczy met. IIF 121.00 surowica 21
P/c p. komórkom śródbłonka met.IIF 139.00 surowica/osocze 17
P/c. p. 21-hydroksylazie 277.00 surowica 18
P/c p. mózgowe (neuronalne, ABA) 208.00 surowica 15
P/c. p. insulinie, met. ELISA 197.00 surowica 15
DIETA I ODŻYWIANIE
IMMUNOdiagDIETA, 28 IgG 380.00 surowica 1x4ml 13
IMMUNOdiagDIETA, 28 IgG4 330.00 surowica 1x4ml 13
IMMUNOdiagDIETA, 44 IgG 495.00 surowica 1x4ml 13
IMMUNOdiagDIETA, 44 IgG4 660.00 surowica 1x4ml 13
IMMUNOdiagDIETA, 88 IgG 935.00 surowica 2x4ml 13
IMMUNOdiagDIETA, 88 IgG4 1034.00 surowica 2x4ml 13
IMMUNOdiagDIETA, 280 IgG 1705.00 surowica 2x4ml 13
IMMUNOdiagDIETA, 280 IgG4 1749.00 surowica 2x4ml 13
EUROLINE-FOOD Profil pokarmowy 108 IgG 880.00 surowica 8
EUROLINE-FOOD Profil pokarmowy 216 IgG 1210.00 surowica 8
GENOdiagDIETA - geny nietolerancji pokarmowych 935.00 krew pełna EDTA 17
GENOdiagDIETA- geny metabolizmu witamin i antyoksydantów 880.00 krew pełna EDTA 17
GENOdiagDIETA- pełny profil nutrigenetyczny 2112.00 krew pełna EDTA 23
FTO – mutacja w genie otyłości met. PCR 209.00 krew pełna EDTA 17
Geno Diag Dieta- geny metabolizmu i otyłości 825.00 krew pełna EDTA 17
Geno Diag Dieta- geny metabolizmu(tylko jako badanie dorejestrowywane do badania 3890) 770.00 krew pełna EDTA 17
ALERGOLOGIA
IgE całkowite 44.00 surowica 1
Eozynofilia, wymaz z nosa 19.00 wymaz 1
Tryptaza 185.00 surowica 12
Panel alergenów molekularnych (283 komponent) - ALEX 1265.00 surowica 9
ISAC test, panel alergenów 1595.00 surowica 30
Histamina 230.00 EDTA 15
Diaminooksydaza (DAO) aktywność 330.00 surowica 18
ALERGENY W PANELACH
Panel alergenów - mieszany (27 alergenów) 176.00 surowica 3
Panel alergenów pokarmowych (20 alergenów) 176.00 surowica 3
Panel alergenów oddechowych (20 alergenów) 176.00 surowica 3
Panel atopowy (20 alergenów) 176.00 surowica 3-4
Panel oddechowy III (10 alergenów) 132.00 surowica 7
Panel pokarmowy III (10 alergenów) 132.00 surowica 7
Panel pokarmowy IV (10 alergenów) 132.00 surowica 7
Panel oddechowy, alergeny domowe (10 alergenów) 110.00 surowica 1-2
Panel oddechowy,trawy,chwasty (10alergenów) 110.00 surowica 5
Panel oddechowy, drzewa (10 alergenów) 110.00 surowica 1-2
Panel oddechowy, zwierzęta (10 alergenów) 110.00 surowica 1-2
Panel pokarmowy, mąka i mięso (10 alergenów) 87.00 surowica 1-2
Panel pokarmowy, nabiał i orzechy (10 alergenów) 87.00 surowica 1-2
Panel pokarmowy, owoce (10 alergenów) 87.00 surowica 1-2
Panel pokarmowy, warzywa (10 alergenów) 87.00 surowica 1-2
IgE sp. GP1 - mieszanka traw wczesnych 47.00 surowica 3-6
IgE sp. TP9 - mieszanka drzew 47.00 surowica 3-6
IgE sp. WP3 - mieszanka chwastów 47.00 surowica 3-6
IgE sp. MP1 - mieszanka pleśni 47.00 surowica 3-6
IgE sp. FP2 - mieszanka ryby, skorupiaki, owoce morza 47.00 surowica 3-6
IgE sp. EP7 - mieszanka pierza 47.00 surowica 3-6
IgE sp. EP1 - mieszanka naskórków 47.00 surowica 3-6
IgE sp. GP4 - mieszanka traw późnych 47.00 surowica 3-6
IgE sp. FP5 - mieszanka żywności (dziecięca) 47.00 surowica 3-6
Panel drzew 6 (drzewa późne) 58.00 surowica 7
IgE sp. FP3 mieszanka zbóż 58.00 surowica 7
IgE sp. GP3 panel traw 3 47.00 surowica 11
Panel atopowy- 30 alergenów 154.00 surowica 7
Panel atopowy (20 parametrów) 176.00 surowica 7
Panel pyłki DPA-Dx, 8 alergenów (tymotka łąkowa, brzoza) 162.00 surowica 2
Panel pediatryczny DPA-Dx, 14 alergenów (mleko, jajo kurze, orzeszki ziemne, brzoza) 179.00 surowica 2
Panel białka mleka DPA-Dx (6 alergenów) 162.00 surowica 2
Panel jady owadów DPA-Dx (osa, pszczoła) 128.00 surowica 2
IgE sp.epitop nBet v 1, brzoza 116.00 surowica 3
IgE sp.epitop rBet v 2, brzoza 116.00 surowica 3
IgE sp.epitop nDer f 1, roztocze 116.00 surowica 3
IgE sp.epitop nDer f 2, roztocze 116.00 surowica 3
IgE sp.epitop nDer p 1, roztocze 161.00 surowica 3
IgE sp.epitop nDer p 2, roztocze 116.00 surowica 3
IgE sp.epitop rMal d 1, jabłko 116.00 surowica 3
IgE sp.epitop rMal d 4, jabłko 116.00 surowica 3
Alergeny- składniki kurzu, roztocza
Panel - jady owadów (pszczoła, osa, szerszeń, komar, meszka) 130.00 surowica 7-9
IgE sp. D1 - Dermatophagoides pteronyssinus 52.00 surowica 3-6
IgE sp. D2 - Dermatophagoides farinae 52.00 surowica 3-6
IgE sp. D70 - Acarus siro 52.00 surowica 3-6
IgE sp. D71 - Lepidoglyphus destructor 52.00 surowica 3-6
IgE sp. D72 - Tyrophagus putescientiae 52.00 surowica 3-6
Alergeny- sierści i pierza
IgE sp. E7 - odchody gołębia 52.00 surowica 3-6
IgE sp. I6 - karaluch - prusak 52.00 surowica 3-6
IgE sp. H2 - mieszanka kurzu domowego (Holister Sten) 52.00 surowica 3-6
IgE sp. E1 - sierść kota 52.00 surowica 3-6
IgE sp. E2 - sierść psa 52.00 surowica 3-6
IgE sp. E3 - sierść konia 52.00 surowica 3-6
IgE sp. E201 - pióra kanarka 52.00 surowica 3-6
IgE sp. E70 - pierze (pióra gęsi) 52.00 surowica 3-6
IgE sp. E78 - pióra papużki falistej 52.00 surowica 3-6
IgE sp. E86 - pióra kaczki 52.00 surowica 3-6
IgE sp. E84 - naskórek chomika 52.00 surowica 3-6
IgE sp. E82 - naskórek królika 52.00 surowica 3-6
IgE sp. E81 - naskórek owcy 52.00 surowica 3-6
IgE sp. E6 - naskórek świnki morskiej 52.00 surowica 3-6
IgE sp. E5 łupież psa 52.00 surowica 11
Alergeny- trawy i zboża
IgE sp. G3 - kupkówka pospolita 52.00 surowica 3-6
IgE sp. G4 - kostrzewa łąkowa 52.00 surowica 3-6
IgE sp. G6 - tymotka łąkowa 52.00 surowica 3-6
IgE sp. G12 - żyto (pyłki) 52.00 surowica 3-6
Alegreny-drzewa
IgE sp. T3 - brzoza 52.00 surowica 3-6
IgE sp. T4 - leszczyna 52.00 surowica 3-6
IgE sp. T2 - olcha 52.00 surowica 3-6
IgE sp. T14 - topola 52.00 surowica 3-6
IgE sp. T12 - wierzba 52.00 surowica 3-6
Alergeny- chwasty
IgE sp. W9 - babka lancetowata 52.00 surowica 3-6
IgE sp. W6 - bylica pospolita 52.00 surowica 3-6
IgE sp. W10 - komosa biała 52.00 surowica 3-6
Alergeny - pleśnie
IgE sp. M6 - Alternaria tenuis 52.00 surowica 3-6
IgE sp. M3 - Aspergillus fumigatus 52.00 surowica 3-6
IgE sp. M5 - Candida albicans 52.00 surowica 3-6
IgE sp. M2 - Cladosporium herbarum 52.00 surowica 3-6
IgE sp. M4 - Mucor racemosus 52.00 surowica 3-6
IgE sp. M1 - Penicillium notatum 52.00 surowica 3-6
Alergeny- mleczne
IgE sp. F169 mleko UHT (gotowane mleko) 69.00 surowica mrożona powyżej 1 mies
IgE sp. F1 - białko jajka 52.00 surowica 3-6
IgE sp. F245 - jajko całe 52.00 surowica 3-6
IgE sp. F75 - żółtko jajka 52.00 surowica 3-6
IgE sp. F76 - alfa laktoalbumina 52.00 surowica 3-6
IgE sp. F77 - beta laktoglobulina 52.00 surowica 3-6
IgE sp. F78 - kazeina 52.00 surowica 3-6
IgE sp. F2 - mleko krowie 52.00 surowica 3-6
IgE sp. F81 - ser cheddar 52.00 surowica 3-6
IgE sp. F 360 jogurt 52.00 surowica 11
Alergeny- mączne
IgE sp. F79 - gluten (gliadyna) 52.00 surowica 3-6
IgE sp. F11 - gryka 52.00 surowica 3-6
IgE sp. F6 - jęczmień 52.00 surowica 3-6
IgE sp. F8 - kukurydza 52.00 surowica 3-6
IgE sp. F7 - owies 52.00 surowica 3-6
IgE sp. F4 - pszenica 52.00 surowica 3-6
IgE sp. F9 - ryż 52.00 surowica 3-6
IgE sp. F14 - soja 52.00 surowica 3-6
IgE sp. F5 - żyto 52.00 surowica 3-6
Alergeny- mięsa i ryb
IgE sp. F88 - baranina 52.00 surowica 3-6
IgE sp. F284 - indyk 52.00 surowica 3-6
IgE sp. F83 - kurczak 52.00 surowica 3-6
IgE sp. F26 - wieprzowina 52.00 surowica 3-6
IgE sp. F27 - wołowina 52.00 surowica 3-6
IgE sp. F3 - dorsz 52.00 surowica 3-6
IgE sp. F40 - tuńczyk 52.00 surowica 3-6
IgE sp. F205 - śledź 52.00 surowica 11
IgE sp. F 24 - krewetka 52.00 surowica 11
Alergeny - warzywa
IgE sp. F15 - fasola 52.00 surowica 3-6
IgE sp. F12 - groch 52.00 surowica 3-6
IgE sp. F31 - marchew 52.00 surowica 3-6
IgE sp. F244 - ogórek 52.00 surowica 3-6
IgE sp. F86 - pietruszka 52.00 surowica 3-6
IgE sp. F25 - pomidor 52.00 surowica 3-6
IgE sp. F85 - seler 52.00 surowica 3-6
IgE sp. F35 - ziemniak 52.00 surowica 3-6
IgE sp. F48 - cebula 52.00 surowica 3-6
Alergeny- owoce
IgE sp. F92 - banan 52.00 surowica 3-6
IgE sp. F94 - gruszka 52.00 surowica 3-6
IgE sp. F49 - jabłko 52.00 surowica 3-6
IgE sp. F84 - kiwi 52.00 surowica 3-6
IgE sp. F33 - pomarańcza 52.00 surowica 3-6
IgE sp. F44 - truskawka 52.00 surowica 3-6
IgE sp. F 237 - morela 52.00 surowica 11
IgE sp. F 259 - winogrona 52.00 surowica 11
Alergeny- przyprawy, używki, orzechy
IgE sp. F105 - czekolada 52.00 surowica 3-6
IgE sp. F93 - kakao 52.00 surowica 3-6
IgE sp. F221 - kawa 52.00 surowica 3-6
IgE sp. F403 - drożdże browarnicze 52.00 surowica 3-6
IgE sp. F89 - musztarda 52.00 surowica 3-6
IgE sp. F277 - koperek 52.00 surowica 3-6
IgE sp. F280 - pieprz czarny 52.00 surowica 3-6
IgE sp. F17 - orzech leszczyny 52.00 surowica 3-6
IgE sp. F256 - orzech włoski 52.00 surowica 3-6
IgE sp. F13 - orzech ziemny 52.00 surowica 3-6
IgE sp. F 20 - migdały 52.00 surowica 11
Alegreny-owady
IgE sp. I3 - jad osy 52.00 surowica 3-6
IgE sp. I1 - jad pszczoły 52.00 surowica 3-6
IgE sp. I5 - jad szerszenia europejskiego 52.00 surowica 3-6
IgE sp. I71 - jad komara 52.00 surowica 3-6
IgE sp. I73 - Chironomus plumosus (Ochotka piórkowa) 52.00 surowica 3-6
IgE sp. I205 - jad trzmiela 92.00 surowica 9-10
Alergeny -inne
Panel alergenów – antybiotyki (10 alergenów) 165.00 surowica 7-9
IgE sp. O1 - bawełna 52.00 surowica 3-6
IgE sp. K20 - wełna 52.00 surowica 3-6
IgE sp. K82 - latex 52.00 surowica 3-6
IgE sp. K74 - jedwab 52.00 surowica 11
IgE sp. K80 - formaldehyd 52.00 surowica 11
IgE sp. C204 - amoxycylina 52.00 surowica 3-6
IgE sp. C62 - doksycyklina 110.00 surowica do 35
IgE sp. P1 - glista ludzka 52.00 surowica 3-6
DIAGNOSTYKA SEROLOGICZNA CHORÓB
Badania serologiczne w kierunku choroby „płuco farmera” 151.00 surowica 18
Badania serologiczne w kierunku choroby „hodowców ptaków” 176.00 surowica 18
DIAGNOSTYKA CHORÓB GENETYCZNYCH MET. PCR
Mutacje w genie CYP1B1 (genetyczna predyspozycja do raka piersi, jelita grubego, pęcherza moczowego, płuc i krtani) 250.00 wymaz z policzka/krew EDTA 16
Celiakia (DQ2/DQ8/DRB1*04) met. PCR 304.00 krew żylna EDTA 14
Mutacje w genie CFTR (290 mutacji) niepłodność męska 473.00 krew pełna EDTA 14
Hemochromatoza met. PCR 424.00 wymaz z policzka / krew EDTA 15
Niepłodność męska, azoospermia, oligozoospermia (badanie regionu AZF) 110.00 krew EDTA 16
Apo E genotyp. ocena skł. do wyst. Alzheimera/dzie. skł. do miaz. met. PCR 297.00 krew EDTA 14
Badanie genetyczne w kierunku choroby Huntingtona 542.00 krew EDTA 25
Niedosłuch (mutacje 35delG,310del14,IVS1+1GA oraz rzadkich w części kod. GJB2)met.PCR 380.00 krew EDTA 22
Diagnostyka genetycznie uwarunkowanej policytemii, trombocytopenii i mielofibrozy 396.00 EDTA 16
Zespół Gilberta met. PCR 252.00 krew EDTA 16
Zespół Retta 633.00 krew EDTA do 16
Przedwczesne wygasanie czynności jajników (ekspansja w genie FMR1), badanie przesiewowe 398.00 krew EDTA do 16
Choroba Wilsona (mutacja H1069Q genu ATP7B) 2475.00 krew pełna EDTA 15
Hemochromatoza (mutacjia E168X w genie HFE) 374.00 krew EDTA do 17
Polimorfizm - 675 4G/5G w genie PAI-1 (SERPINE1) 220.00 krew EDTA do 10
Deficyt alfa 1- antytrypsyny, mutacje w genie SERPINA1 (AAT) 360.00 krew EDTA 18
USTALENIE OJCOSTWA
Badania ojcostwa i pokrewieństwa biologicznego do celów prywatnych
Test DNA na ojcostwo i pokrewieństwo, 24 markery genetyczne, 2 osoby 488.00 wymaz z policzka/krew włośniczkowa do 5 dni
Test DNA na ojcostwo i pokrewieństwo, 24 markery genetyczne, 3 osoby 650.00 wymaz z policzka/krew włośniczkowa do 5 dni
Test DNA na ojcostwo i pokrewieństwo, 24 markery genetyczne - dodatkowa osoba 158.00 wymaz z policzka/krew włośniczkowa do 5 dni
Test DNA pokrewieństwo w linii żeńskiej, chromosom X, 2 osoby 2233.00 wymaz z policzka/krew włośniczkowa do 5 dni
Test DNA pokrewieństwa w linii męskiej, chromosom Y, 2 osoby 770.00 wymaz z policzka/krew włośniczkowa do 5 dni
BADANIA OJCOSTWA DO CELÓW SĄDOWYCH
Test DNA na ojcostwo dla celów sądowych 24 markery genetyczne, 3 osoby 1016.00 wymaz z policzka/krew włośniczkowa do 10 dni
Test DNA na ojcostwo dla celów sądowych dodatkowa osoba 330.00 wymaz z policzka/krew włośniczkowa do 10 dni
Test DNA pokrewieństwa w linii męskiej dla celów sądowych, chromosom Y, 2 osoby 1111.00 wymaz z policzka/krew włośniczkowa do 5 dni
BADANIA PORÓWNIA PROFILI GENETYCZNYCH
Testy genealogiczne
Test genealogiczny haplotyp Y ( linia męska) 990.00 wymaz z policzka/wrew włośniczkowa do 14 dni
TESTY WIERNOŚCI
Badanie wstępne- identyfikacja mikrośladu 110.00 mikroślad do 3 dni
Badanie polimorfizmu DNA z jednego mikrośladu 231.00 mikroślad do 5 dni
Badanie profilu porównawczego plus statystyczna analiza porównawcza. 231.00 mikroślad do 5 dni
INNE
Płyn z jamy ciała - badanie ogólne 33.00 płyn z jamy ciała 1
Kamienie moczowe, analiza chemiczna 64.00 kamienie moczowe/opis pojemnika 9
Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 0 i 1h) 25.00 osocze fluorek 1
Test obciążenia glukozą (3pkt, 75g, 0, 1h i 2h) 38.00 osocze fluorek 1
Test tolerancji glukozy ciężarnych (1pkt, 50g 1h) 13.00 osocze fluorek 1
Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 0 i 2h) 25.00 osocze fluorek 1
Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 0 i 2h) 25.00 osocze fluorek 1
Test obciążenia glukozą (3pkt, 50g, 0, 1h i 2h) 38.00 osocze fluorek 1
Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 0 i 1h) 25.00 osocze fluorek 1
OGTT w ciąży obciążenie 75 g glukozy (0, 1, 2 h) 38.00 osocze fluorek 1
Profil glukozy po posiłku (2pkt., 0 i 1h po posiłku) 25.00 osocze fluorek 1
Profil glukozy po posiłku (3pkt., 0, 1h i 2h po posiłku) 38.00 osocze fluorek 1
Profil glukozy po posiłku (2pkt., 0 i 2h po posiłku) 25.00 osocze fluorek 1
Insulina -po obciążeniu (3pkt., 50g,0, 1h i 2h) 139.00 surowica 1
Insulina -po obciążeniu (3pkt., 75g,0, 1h i 2h) 139.00 surowica 1
MIKROBIOLOGIA
Badania bakteriologiczne
Mocz posiew (bad. bakter.) 46.00 mocz 4-10
Wymaz z gardła (bad. bakter.) 52.00 wymaz 4-10
Wymaz z nosa (bad. bakter.) 52.00 wymaz 4-10
Wymaz z ucha prawego (bad. bakter.) 52.00 wymaz 4-10
Wymaz z ucha lewego (bad. bakter.) 52.00 wymaz 4-10
Wymaz z worka spojówkowego OP (bad. bakter.) 52.00 wymaz 4-10
Wymaz z worka spojówkowego OL (bad. bakter.) 52.00 wymaz 4-10
Biocenoza pochwy 29.00 szkiełko 3
Wymaz z pochwy (bad.bakter.) 52.00 wymaz 4-10
Wymaz z kanału szyjki macicy (bad.bakter.) 52.00 wymaz 4-10
Nasienie posiew (bad. bakter.) 52.00 nasienie 4-10
Wymaz z przedsionka pochwy i odbytu w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) 52.00 wymaz 3-5
Wymaz z odbytnicy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) 52.00 wymaz 3-5
Wymaz z pochwy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) 52.00 wymaz 3-5
Wymaz  z cewki moczowej w kierunku Neisseria gonorrhoeae (GNC) 59.00 wymaz 4-10
Wymaz  z kanału szyjki macicy w kierunku Neisseria gonorrhoeae (GNC) 59.00 wymaz 4-10
Wymaz z rany (bad. bakter.) 52.00 wymaz 4-10
Wymaz z czyraków (bad. bakter.) 52.00 wymaz 4-10
Wymaz z owrzodzenia (bad. bakter.) 52.00 wymaz 4-10
Wymaz ze zmian skórnych (bad. bakter.) 52.00 wymaz 4-10
Clostridium difficile,  toksyna A/B w kale kał 3-5
Clostridium difficile, antygen GDH i toksyna A/B w kale 116.00 kał 3-5
Legionella pneumophila, antygen  w moczu 81.00 mocz do 4
Posiew kału w kierunku Salmonella / Shigella (bad. bakter.) 46.00 Kał/Wymaz 4-10
Posiew w kierunku Yersinia enterocolitica 58.00 Kał/Wymaz 4-10
Posiew kału w kierunku enteropatogennej Escherichia coli (EPEC) 52.00 Kał/Wymaz 4-10
Kał posiew  (bad. bakter.) 58.00 Kał/Wymaz 4-10
Posiew kału w kierunku Campylobacter 92.00 pobr pon-czw kał na podłoże z węglem 10
Campylobacter antygen w kale 105.00 kał 3
Wymaz z cewki moczowej w kierunku Mycoplasma hominis i Ureaplasma spp 77.00 Specjalne podłoże 4-10
Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku Mycoplasma hominis i Ureaplasma spp 77.00 Specjalne podłoże 4-10
Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku antygenu Chlamydia trachomatis  met IIF 64.00 szkiełko 10
Wymaz z cewki moczowej w kierunku antygenu Chlamydia trachomatis  met IIF 64.00 szkiełko 10
Inny materiał w kierunku antygenu Chlamydia trachomatis met. IIF 64.00 szkiełko 10
Kyber Kompakt PRO, jakościowe i ilościowe badanie mikrobiologiczne kału 601.00 pobr pon-śro kał do 4 tyg
KyberKompakt, jakościowe i ilościowe badanie mikrobiologiczne kału 491.00 pobr pon-śro kał 15
Badania mykologiczne w kierunku grzybów drożdżopodobnych
Mocz posiew (bad. mykol.) 52.00 mocz 4-10
Kał posiew (bad. mykol.) 52.00 kał/wymaz 4-10
Wymaz z gardła (bad. mykol.) 52.00 wymaz 4-10
Wymaz z ucha prawego (bad. mykol.) 52.00 wymaz 4-10
Wymaz z pochwy (bad. mykol.) 52.00 wymaz 4-10
Wymaz z kanału szyjki macicy (bad. mykol.) 52.00 wymaz 4-10
Wymaz z cewki moczowej (bad. mykol.) 52.00 wymaz 4-10
Nasienie posiew (bad. mykol.) 52.00 nasienie 4-10
Wymaz z rany (bad. mykol.) 52.00 wymaz 4-10
Wymaz z owrzodzenia (bad. mykol.) 52.00 wymaz 4-10
BADANIE W KIERUNKU DERMATOFITÓW
Paznokcie rąk( bad. mykol.) 80.00 zeskrobiny do 6 tyg.
Paznokcie stóp (bad. mykol.) 80.00 zeskrobiny do 6 tyg.
Naskórek dłoni  (bad. mykol.) 80.00 zeskrobiny do 6 tyg.
Naskórek  stóp (bad. mykol.) 80.00 zeskrobiny do 6 tyg.
Skóra gładka  (bad. mykol.) 80.00 zeskrobiny do 6 tyg.
Skóra owłosiona  (bad. mykol.) 80.00 zeskrobiny do 6 tyg.
BADANIA W KIERUNKU BAKTERII BEZTLENOWYCH
Wymaz z rany beztlenowo (bad. bakter.) 52.00 wymaz 4-10
Wymaz z ucha beztlenowo (bad. bakter.) 52.00 wymaz 4-10
Wymaz z przetoki beztlenowo (bad. bakter.) 52.00 wymaz 4-10
WSKAŹNIKI BIOLOGICZNE
SPORAL 41.00 test 10
WSKAŻNIK BIOLOGICZY   ATTEST , PROTEST i inne 41.00 test 3-5
BADANIA NA NOSICIELSTWO
Kał - nosicielstwo Salmonella (3 ozn.) 160.00 wymaz pobrany na podłoże transportowe 10
wymaz na nosicielstwo patogenów alarmowych ESBL, KPC, MBL, OXA 52.00 wymaz 4-10
Wymaz na nosicielstwo MRSA (bad. bakter.) 52.00 wymaz 4-10
Wymaz z odbytu w kierunku VRE (bad. bakter.) 52.00 wymaz 4-10
Badanie przesiewowe w kierunku bakterii wytwarzających karbapenemazy typu: KPC, MBL, OXA-48 87.00 wymaz 4-10
PAKIETY BADAŃ
Pakiet cytologia LBC + HPV met. PCR 231.00 wymaz 7-14
Pakiet cytologia LBC + Chlamydia met. PCR 231.00 wymaz 7-15
Pakiet cytologia LBC + HPV met. PCR + Chlamydia met.PCR 440.00 wymaz 7-15
POZOSTAŁE BADANIA
Stosunek wolnych łańcuchów lekkich kappa/lambda 260.00 surowica 9
ImuPro SCREEN + (44 alergeny) 495.00 surowica 15
ImuPro BASIC (90 alergenów) 990.00 surowica 15
ImuPro COMPLETE (270 alergenów) 1870.00 surowica 15
FoodScan IgG 96 1386.00 surowica do 22
FoodScan IgG 112 1733.00 surowica do 22
FoodScan IgG,IgA 96 2079.00 surowica do 22
FoodScan IgG,IgA 112 2888.00 surowica do 22
P/c. p. gangliozydom (GM1, GDb, GQ1b), IgG 249.00 surowica 7
P/c. p. gangliozydom (GM1, GDb, GQ1b), IgM 249.00 surowica 7
Wolne lekkie łańcuchy kappa w surowicy 159.00 surowica 8
Wolne lekkie łańcuchy lambda w surowicy 92.00 surowica 8
Jod, ilościowo 289.00 surowica 17
Jod w DZM 289.00 DZM,niezakwaszony 17
P/c przeciw akwaporynie 4 met. IIF 208.00 surowica 17
P/c. przeciw MOG i akwaporynie-4 met. IIF 208.00 surowica 18
Witamina E 174.00 surowica 26-30
Witamina C 185.00 osocze (heparyna litowa) 18
Witamina A 185.00 surowica 18
Panel witamin A, C, E 341.00 EDTA 18
Panel witamin A i E 199.00 surowica 9
Witamina B1 185.00 EDTA 18
Witamina B2 185.00 EDTA 18
Witamina B3 208.00 surowica 18
Witamina B5 220.00 surowica 20
Witamina B6 185.00 EDTA 18
Witamina H 185.00 surowica 18
Witamina K1 185.00 surowica,chronić przed światłem (owinąć folią) 20
Bardzo długołańcuchowe kwasy tłuszczowe VLCFA 460.00 surowica 17
FibroTest Badania* 151.00 krew na skrzep dwie probówki po 7 ml 5
FibroTest Raport 382.00 do 11
FibroMax Badania* 174.00 krew na skrzep dwie probówki po 7 ml 5
FibroMax Raport 728.00 do 11
Koenzym Q10 165.00 pobr.pon-środ/surowica 14
Nietolerancja laktozy typu dorosłego (met. PCR) 275.00 EDTA 12
Łuszczyca (HLA-Cw6) 398.00 krew EDTA 16
HPA-1, konflikt płytkowy, bad. Przesiewowe 185.00 krew EDTA 21
Omega Test 440.00 krew pobrana na bibułę 19
Cytologia moczu met.klasyczną 110.00 mocz+2-gi pojemnik z konserwantem do 7
Cytologia nieginekologiczna met.LBC 116.00 mocz,plwocina i inne materiały 7

Szanowni Państwo

Przychodzimy z przykrą wiadomością. Ze względu na sytuację jesteśmy zmuszeni od jutra (t.j. 2022-12-01) zamknąć nasz zakład. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu.