diagnostyka

PAKIET BADAŃ NA NERKI

MG ZDROWIE

PAKIET BADAŃ NA NERKI

Badania w pakiecie dobrano tak, by wykonane nawet jednorazowo, pozwoliły na ocenę pracy nerek i układu moczowego oraz wskazywały na możliwe stany chorobowe innych ważnych organów wewnętrznych uczestniczących w przemianie materii organizmu. Wykryte nieprawidłowości wymagają dalszej diagnostyki laboratoryjnej i klinicznej, o której decydować będzie lekarz. Ze względu na uniwersalne znaczenie badań Pakiet nerkowy powinien być wykonywany cyklicznie. Badanie ogólne moczu jest badaniem przesiewowym pozwalającym na rozpoznanie chorób i zakażeń nerek i dróg moczowych, z równoczesnym wskazaniem zaburzeń przemiany materii związanych z dysfunkcją innych istotnych organów wewnętrznych. Pomiar stężenia kreatyniny ma podstawowe znaczenie dla oceny filtracyjnej funkcji nerek.

Przeliczany jest on na współczynnik eGFR. Określenie poziomu mocznika uzupełnia ocenę funkcji nerek. Podwyższony poziom tego metabolitu może też świadczyć o nasilonym rozkładzie białek. Wyznaczanie stosunku stężenia albuminy do kreatyniny (ACR) w pojedynczej próbce moczu, jest wg najnowszych międzynarodowych rekomendacji najlepszym wskaźnikiem utraty białka z moczem (co z kolei jest wykładnikiem uszkodzenia nerek).

Oznaczenie stężenia kwasu moczowego we krwi pozwala na rozpoznanie metabolicznej choroby: dny moczanowej i jest pomocne w rozpoznawaniu zagrożenia kamicą nerkową.

Cena: 80 złotych

PAKIET ZAWIERA BADANIA

 

  • MOCZ – BADANIE OGÓLNE

  • MOCZNIK

  • KREATYNINA

  • KWAS MOCZOWY

  • WSKAŹNIK ALBUMINA/KREATYNINA W MOCZU

 

Szanowni Państwo

Przychodzimy z przykrą wiadomością. Ze względu na sytuację jesteśmy zmuszeni od jutra (t.j. 2022-12-01) zamknąć nasz zakład. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu.